Τρίτο ενημερωτικό δελτίο

Τρίτο ενημερωτικό δελτίο

Σας έχουμε νέα.

Το DIGI:GO ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και τώρα εργαζόμαστε πάνω στο έργο για περισσότερους από 17 μήνες. Η εξέλιξη του έργου είναι πολύ αισθητή και θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εταίροι εργάζονται σκληρά για να παραδώσουν τα καλύτερα υλικά το συντομότερο δυνατό.

creative-commons

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
[Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033768]

Copyright © | Privacy policy