Εργαλειοθήκη

Η Εργαλειοθήκη Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που ευθυγραμμίζονται με το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες 2.0 (DigComp) ως εξής:

  1. Αλφαβητισμός σε πληροφορίες και δεδομένα.
  2. Επικοινωνία και συνεργασία.
  3. Ασφάλεια.
  4. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.

Το αποτέλεσμα αυτό έχει μια ισχυρή κοινωνική εκπαιδευτική συνιστώσα και θα αναπτυχθεί σε μια προοπτική μικρομάθησης, δεδομένου ότι διαιρεί ευρείες πληροφορίες σε μικρότερα μέρη που μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται.

e-learning
creative-commons

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
[Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033768]

Copyright © | Privacy policy